Denne sida er for deg som bor, burde bo eller ønsker å bo i Elverum og Åmot.

Oppvekst

I Elverumregionen er det god plass. Her kan ungene boltre seg fritt. Det skal være trygt og godt å vokse opp i Elverumregionen. Vi tør påstå av barna dine får en frihet her de kanskje går glipp av i en storby. Vi har trygge gangveger og sykkelstier, korte avstander og aktivitetstilbud i nærheten av der du bor.

Mange barnehager

Vi har mange barnehager å velge mellom her hos oss.

Se oversikten over barnehager i Åmot og oversikten over barnehager i Elverum.

Gode skoler

I Elverum består grunnskoletilbudet av 11 skoler.

Se oversikter over skoler i Elverum her.

I tillegg til disse har vi Elverum kulturskole og Elverum læringssenter. Som en av fem kulturskoler i landet har kulturskolen i Elverum fått fyrtårnstatus. Dette betyr skolen markerer seg i sitt lokalsamfunn på fremragende vis. Deres aktivitet blir lagt merke til nasjonalt og har stor betydning for utviklingen i kulturskolen regionalt. Totalt er det rundt 540 elever ved Elverum kulturskole. De danser, synger, spiller, filmer, tegner, maler og driver med teater, for å nevne noe

Elverum læringssenter tilbyr grunnskoleopplæring for unge og voksne over 16 år. Skolen har over 130 elever.

Åmot kommune har tre barneskoler og en ungdomsskole. I tillegg har Åmot egen kulturskole. Les mer om skoletilbudet til Åmot her.

Les om andre gode grunner