Denne sida er for deg som bor, burde bo eller ønsker å bo i Elverum og Åmot.

Næring

Vi vet godt at du ønsker deg en spennende jobb hvis du skal flytte til et nytt sted. Her i Elverumregionen venter et variert arbeidsmarked med mange muligheter på deg.

Er du ute etter å starte opp for deg selv eller søke arbeid i Elverumregionen, kan disse lenkene være til god hjelp:

Næringsinformasjon fra Elverum kommune

Informasjon om arbeid og næring fra Åmot kommune

Kanskje går du med en drøm i magen – drømmen om å være din egen sjef? I Elverumregionen er det lov å lykkes! Vi heier på deg og hjelper deg i gang. Her hos oss får du tilbud om både etablererveiledning og hjelp til å få kontakt med potensielle samarbeidspartnere. Elverumregionen er i vekst, og har du en god ide, er det gode sjanser for å lykkes hos oss.

Har du lyst til lese om noen som har lykkes i vår region?  Les om Smart IT som valgte Elverumregionen eller om Martin som mener det er lov å lykkes i Elverumregionen.

Kort vei til mulighetene

Vi ligger i et befolkningssentrum hvor mer enn 160 000 personer har mindre enn en times kjøreavstand til oss. Sammen med de gode kommunikasjonsmulighetene er dette en av grunnene til at vi er et betydelig handelssted, og til at arbeidsmarkedet er stort med utgangspunkt i Elverumregionen som bosted.

Du kan fint bo her og jobbe i en av våre nabobyer eller tettsteder. Mange gjør nettopp det. 25 prosent av arbeidskraften i Elverum har jobben sin utenfor kommunen, og tilnærmet er 25 prosent av de sysselsatte i kommunen er bosatt utenfor Elverum.

Solide arbeidsplasser

Til sammen er det i overkant av 10.000 arbeidsplasser i Elverum og Åmot. Våre største arbeidsplasser er Elverum og Åmot kommuner. Videre har over 2.200 mennesker sin arbeidsplass i Forsvaret, enten i Rena Leir eller på Terningmoen.

Høgskolen i Hedmark og Sykehuset Innlandet utgjør store offentlige pilarer her i Elverumregionen. Høgskolen har campus både i Elverum og på Rena. Sykehuset har 700 ansatte og ligger sentralt plassert i Elverum. I tillegg må vi ikke glemme våre industriarbeidsplasser, handelsnæringen og skogbruket!