Denne sida er for deg som bor, burde bo eller ønsker å bo i Elverum og Åmot.

Utdanningsmuligheter

Hva vil du bli når du blir stor?

Tidligere ble mange tømmerhoggere i Østerdalen, som meg sjøl. Klubb, duppe, hest og vømmøl er trivelig, men hadde jeg vært student i dag kunne jeg jo velget og vraket mellom studier både i Elverum og Åmot! Jeg hadde nok valgt tannpleier, for det er da så artig med tenner, så lenge en har dem.

I Elverumregionen kan du utdanne deg til å bli lærer, tannpleier, sykepleier, ammeveileder, økonom eller musikkprodusent, for å nevne noe.

Det er store muligheter ved Høgskolen i Innlandet. På Campus Elverum er hovedfokuset på folkehelse. Høgskolen har mange bachelorstudier og spesialiseringsstudier for sykepleiere.

På Rena er hovedvekten av studiene innen økonomi og ledelse. Bachelorgradene har hovedvekten av sine fag innen bedriftsøkonomi, regnskap og revisjon, organisasjonsteori, ledelse, markedsføring og strategi. Rena har også attraktive studier innen medier, musikk, krisehåndtering og service.

Hvis du drister deg til en halvtimes transport til Hamar finner du spennende og samfunnsnyttige utdanninger som grunnskolelærerutdanninger, barnehagelærer, animasjon, spillteknologi og designfag, samt bioteknologi.

– Jeg har allerede en utdanning, tenker kanskje du, men da kan jeg fortelle deg at i Elverumregionen kan du ta videreutdanning innen flere fagfelt. En blir jo aldri helt utlært.

Det er trivelig å være student i Elverumregionen! De finner stadig på noe, disse studentene. Gå inn på www.inn.no så finner du ut mer.