Denne sida er for deg som bor, burde bo eller ønsker å bo i Elverum og Åmot.

De lever av og med naturen, og kunne knapt bodd et bedre sted enn Åmot!

11 GODE GRUNNER TIL Å FLYTTE TIL ELVERUMREGIONEN: Elisabeth Gjems og familien lever av og med naturen. De kunne knapt bodd et bedre sted enn Åmot.

Tekst og foto: Karoline Almås Sørensen


Navn: Elisabeth Gjems
Alder: 44
Bosted: Haugedalen
Yrke: Daglig leder i Ottershagen gardsbarnehage og bonde
Sivilstand: Gift, to barn

 1. Ottershagen gård. Grunnen til at vi flyttet hjem igjen var fordi vi skulle ta over hjemgården min, Ottershagen gård. Nå har vi melkekyr, driver gårdsbarnehage og har skogdrift. Det er meningsfylt å produsere mat og gi egne og andres barn et godt oppvekstmiljø med god tilgang til ekte opplevelser i naturen og på gården.
 2. Godt lokalmiljø. Vi føler at det er et godt samhold i bygda, folk stiller opp for hverandre når det trengs. Det er mange positive og engasjerte mennesker som bidrar godt i lokalmiljøet.
 3. Skogen. Skog er næring, rekreasjon, treningssenter og matauk. Vi høster bær og vilt, og finner ro og naturopplevelser i den.
 4. Kultur for kultur. Kulturskolen og kulturlivet ellers er utrolig bra, og gjorde sist stor suksess med en oppsetting av Kardemommeby der over 100 involverte samarbeidet på tvers av generasjoner. Vi har også et bra kulturhus med konserter, bibliotek, kino, utstillinger og kafé – et treffpunkt i bygda.
 5. Godt skole- og barnehagetilbud. Det jobber veldig mange flinke folk i skolene og barnehagene i Åmot. Det er mennesker som brenner for at barna skal ha en god oppvekst.
 6. Kø et fremmedord. Skal du til Oslo ei helg, reiser du alltid mot køene: du reiser til Oslo når alle skal ut, og fra Oslo når alle skal hjem igjen.
 7. Mange fritidstilbud. Nei, fritidsproblemer har vi ikke. Vi ler av og til av myten om «det rolige livet på landet», men det går jo an å velge hvor aktiv du ønsker å være selv.
 8. Kort vei til det meste. Det er bare å sette seg på toget; en høneblund og et togskifte, så er du i Oslo, eller Lillehammer, eller Hamar, eller Drammen, eller…
 9. Får tak i det vi trenger. Det er et utrolig bra utvalg av butikker på Rena til å være et så lite sted. Vi har alt fra optiker til garnforretning, til og med to velassorterte sportsforretninger.
 10. Skiløypene. Vi har utrolig gode skimuligheter, og veldig god service når det gjelder løypekjøring. Vi har Birkebeinerløypa og mulighetene som ligger innover fra Skramstadsætra, men også andre løyper slik som løypene innover fra grendehuset i Haugedalen.
 11. Klimaet. Vi har et stabilt vinterklima med snø om vinteren og sommerklima om sommeren. Vår med snøsmelting og trekkfuglene som vender tilbake, høst med gyldne farger og skogen full av bær
Elisabeth Gjems har et nært forhold til naturen, både som bonde, leder i gårdsbarnehage og skogeier. Foto: Karoline Almås Sørensen
Elisabeth Gjems har et nært forhold til naturen, både som bonde, leder i gårdsbarnehage og skogeier. Foto: Karoline Almås Sørensen

 

Store trær skal få vokse opp i Åmot, og da må det tynnes ut i rekkene. Elisabeth Gjems finnes kanskje ikke bak spakene i skogsmaskinen, men desto oftere er hun å finne i skogen. Foto: Karoline Almås Sørensen
Store trær skal få vokse opp i Åmot, og da må det tynnes ut i rekkene. Elisabeth Gjems finnes kanskje ikke bak spakene i skogsmaskinen, men desto oftere er hun å finne i skogen.
Foto: Karoline Almås Sørensen