Denne sida er for deg som bor, burde bo eller ønsker å bo i Elverum og Åmot.

Flytter gjerne hjem til regionen

Evalueringene etter Elverumregionen sine «Flytt hjem» arrangementer i Trondheim og Oslo er klare. Deltakerne er meget godt fornøyde og lysten til å flytte hjem til Elverumregionen er blitt enda større.

Denne høsten har Elverumregionen invitert til to store «Flytt hjem» arrangementer. 24. september holdt vi vårt eget arrangement i Trondheim for nær 60 utflytta elverumsinger og åmotinger. 21. oktober samarbeidet Elverumregionen med fire kommuner på Hedmarken om «Tirsdag kveld fra ALNA» Til dette «Flytt hjem» arrangementet kom det nær 100 deltakere.

Les om Trondheimsarrangementet her

Les om «Tirsdag kveld fra ALNA» her

Godt fornøyde deltakere

Tilbakemeldingene viser at deltakerne er meget godt fornøyde med begge arrangementene. 91 prosent av deltakerne fra Trondheim, som har svart på evalueringsskjemaet, opplyser at de er tilfreds eller svært tilfreds med arrangementet. For «Tirsdag kveld fra ALNA» svarer 72 prosent av de er tilfreds eller svært tilfreds med eventen.

Flytter gjerne hjem

Nesten 6 av 10 av deltakerne fra Trondheim svarer at de ønsker å flytte til Elverumregionen, hvis de får en passende jobb. Og 42 prosent av dem er enda mer motiverte til å flytte hjem nå enn de var før arrangementet. De fleste ser for seg å flytte om tre til fem år. 38 prosent av deltakerne har ikke bestemt seg ennå for hvor de ønsker å bo etter at de er ferdig med studier i Trondheim. Av deltakerne fra Oslo-området svarer hele 75 prosent at de ønsker å flytte til Hamar-/Elverumregionen. 28 prosent av dem er klare til å flytte ut fra Oslo så snart som mulig. Elverumregionen er absolutt en interessant region for deltakerne å flytte til. Så mange som 28 prosent av deltakerne i Oslo oppgir Elverum og Åmot kommuner som det stedet de fortrinnsvis ønsker å bo i.

Fornøyde arrangører

Prosjektleder for Attraktivitetsprosjektet i Elverum kommune, Kate Langsethagen, er godt fornøyd med tilbakemeldingene fra deltakerne.

-Det er godt å se at de er fornøyde med arrangementene. Vi synes det er flott at så mange ønsker å flytte hit til Elverumregionen, hvis de får seg en passende jobb, sier Langsethagen.