Denne sida er for deg som bor, burde bo eller ønsker å bo i Elverum og Åmot.

Gjør som mange andre, flytt til oss!

Stadig flere ønsker å bo i Elverumregionen. Både Elverum og Åmot kommuner skiller seg svært positivt ut på listen over kommuner i Hedmark som opplever størst prosentvis folkevekst.

Det er ingen tvil om at Elverumregionen er et attraktivt sted å bo. Både Elverum og Åmot kommuner fikk i fjor en folkevekst på godt over 1 prosent hver. Det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Flytt hit du også

Går du med planer om å flytte hit til oss? Så flott da! I fjor opplevde Elverumregionen en samlet folketilvekst på 288 personer. Dette betyr at det nå bor 20.563 personer i Elverum og 4.455 personer i Åmot. Elverum kommune hadde også et fødselsoverskudd på 16 personer. Kun Stange kommune på Hedmarken har et høyere fødselsoverskudd enn oss.

Stolte ordførere

Ordførerne i Elverum og Åmot, Erik Hanstad (H) og Espen Andre Kristiansen (Ap) er stolte over de flotte innbyggertallene.

-Dette er flotte tall for regionen vår. Vi er i vekst og skal fortsette å vokse, sier elverumsordfører Erik Hanstad.

I Hedmark ble det i fjor kun fem av totalt 22 kommuner som fikk en folketilvekst på over 1 prosent. Disse kommunene er: Elverum, Åmot, Stange, Stor-Elvdal og Kongsvinger.

Løfter regionen sammen

I 2013 etablerte Elverum og Åmot kommuner et samarbeid for å øke attraktiviteten i regionen. Ved hjelp av prosjektmidler fra Hedmark fylkeskommune har man iverksatt mange tiltak for å tiltrekke seg flere innbyggere samt ta godt vare på dem som bor her slik at de treives og har det bra.

Attraktivitetsprosjektet har hittil fått mye oppmerksomhet. Nye prosjektmidler for 2014 er innvilget og prosjektarbeidet fortsetter nå for fullt.