Denne sida er for deg som bor, burde bo eller ønsker å bo i Elverum og Åmot.

– Bli med oss til Oslo!

Vi gjen­tar suk­ses­sen og drar til Oslo for å lokke til oss nye inn­byg­gere og ny arbeids­kraft. I fjor hadde vi totalt 180 personer innenfor dørene på «Tirsdag kveld fra Alna» I år flytter arrangementet til Oslo sentrum og vi håper på enda større deltakelse!

For tredje året på rad reiser Elverumregionen og Hamarregionen sammen til Oslo for å markedsføre mulighetene her hos oss. Hvor kan du jobbe, og hvor kan du bo?

Dette skjer i Samfunnsalen, i Oslo sentrum 20. oktober.

Vi invi­te­rer utflyt­tere fra regio­nen og alle andre. Målet er å komme i kon­takt med nye poten­si­elle arbeids­ta­kere og innflyttere.

Vi vil vise frem mulig­he­tene som fin­nes på arbeids­mar­ke­det og mang­fol­det innen bolig­til­bu­det og kulturlivet. Deltakerne får også informasjon om studiemuligheter og selvfølgelig blir det enkel servering.

Med oss til Oslo inviterer vi bedrifter fra regionenen.

Alle del­ta­kende bedrif­ter får egen stand. Pris for del­ta­kelse per bedrift: 1.500,-

Påmelding

Vil du være med oss? Send en epost til: siri@hamarregionen.net

Vil du være med oss? For å sikre bedrif­ten din plass, så er det lurt å melde seg på så fort som mulig!

Nylig ble de kåret som månedens bedrift i Innlandet. Nå har Martin M. Bakken meldt på sin bedrift til årets Oslo- arrangement. De er klare til å delta - for tredje året på rad.
Nylig ble de kåret som månedens bedrift i Innlandet. Nå har Martin M. Bakken meldt på sin bedrift til årets Oslo- arrangement. De er klare til å delta – for tredje året på rad.

Trekker mye folk

Interessen for våre «Flytt hjem arrangementer» er stor. Vi har hatt med oss rundt 30 bedrifter fra regionene til Oslo og fått besøk av flere hundre deltakere. Her kan du lese artikler fra våre to første «Flytt hjem arrangementer i Oslo. Her finner du også artikkelen etter Elverumregionen sitt arrangement i Trondheim høsten 2014 for utflytta elverumsinger og åmotinger.  

Les også: Traff blink i Oslo (2013)

Les også: I jobbprat med ordfører Erik (2014)

Les også: Lokker utflyttere hjematt (2014)

Flytter gjerne hjem til regionen

Evalueringene etter disse arrangementene viser at både deltakere og bedriftene er godt fornøyde. 91 prosent av deltakerne fra Trondheim, som har svart på evalueringsskjemaet, opplyser at de er tilfreds eller svært tilfreds med arrangementet. For «Tirsdag kveld fra ALNA» svarer 72 prosent av de er tilfreds eller svært tilfreds med eventen.

Nesten 6 av 10 av deltakerne fra Trondheim svarer at de ønsker å flytte til Elverumregionen, hvis de får en passende jobb. Og 42 prosent av dem er enda mer motiverte til å flytte hjem nå enn de var før arrangementet. Av deltakerne fra Oslo-området svarer hele 75 prosent at de ønsker å flytte til Hamar-/Elverumregionen. 28 prosent av dem er klare til å flytte ut fra Oslo så snart som mulig. Elverumregionen er absolutt en interessant region for deltakerne å flytte til. Så mange som 28 prosent av deltakerne i Oslo oppgir Elverum og Åmot kommuner som det stedet de fortrinnsvis ønsker å bo i.

Silje Børresen (23) trives godt i sin jobb i resepsjonen på Rica Elgstua Hotel i Elverum.
Silje Børresen (23) trives godt i sin jobb i resepsjonen på Rica Elgstua Hotel i Elverum.

Her kan du lese om Silje Børresen, som ikke angrer på at hun besøke Elverumregionen sitt «flytt hjem» arrangement i Oslo. Resultatet ble ny, fast jobb i hjembyen Elverum:

Stortrives i ny hotelljobb

 

Kort om pro­sjek­tet bak arran­ge­men­tet: Bolyst Buf­fet er et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom Rings­aker, Løten, Stange, Hamar og Elve­rum kom­mune. Dette er et av flere pro­sjek­ter i Hed­mark Fyl­kes­kom­mu­nes 2020 sats­ning: 220.000 inn­byg­gere i 2020. Vi ønsker at flere skal flytte hit, og arran­ge­men­tet i Oslo er en av flere akti­vi­te­ter i pro­sjek­tet. Ønsker du mer infor­ma­sjon om pro­sjek­tet kon­takt Siri Steins­rud, Hamar­re­gio­nen Utvik­ling, siri@hamarregionen.net / 940 01 778.