Denne sida er for deg som bor, burde bo eller ønsker å bo i Elverum og Åmot.

Lettvint og effektivt

Glem kø, bomringer, krabbefelt og rushtid. Bruk tida på dem du er glad i.

Det kan du i Elverumregionen. Det handler om å gjøre livet enkelt. Tenk deg å slippe unna med bare én bil i familien, tenk deg å kunne ta sykkelen til jobb om sommeren, og sparkstøtting om vinteren. Her strør vi bare halve gangfeltet vinterstid, sånn at sparken skal få best mulig glid.

Når unga er små, og går i barnehagen eller på skolen, er det ikke mange timene en har sammen som familie på hverdager. Vil du bruke denne tida i bilkø?

Her hos oss kan du stikke på butikken uten at det blir et halvdagsprosjekt. Du får parkert rett utafor, og får tak i det du trenger rett innafor. Lange handleturer med sultne unger er en prøvelse for sjøl de tøffeste av oss.

Elverumregionen har gode barnehager. En ting mindre å bekymre seg for!

Har du lyst til å lese mer om oppvekst i Elverumregionen?  Eller om å leve og bo her? Det er også gørartig å lese om både Thea som har flytta hit og om familien Thronæs som har bygd drømmehuset.